ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

สร้างเมื่อ: 22/11/2022 อ่าน: 967 ครั้ง


ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศ ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.3 หรือ ม.ศ. 3
2. มีทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4. สามารถปฏิบัติงานได้ในพื้นที่ตามที่ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลกกำหนดได้

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5530 4046 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร