กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 1,581 ครั้ง


กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กันยายน 2565

คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ดังนี้
1. ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Internet และการจัดทํา Infographic
3. มีความตั้งใจในการทํางาน มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทํางานล่วงเวลาได้
4. ไม่จํากัดเพศ การรับสมัคร

 ผู้สนใจสามารถสมัครโดยส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 1034 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น 6 (โซน B) ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100 3. ทั้งนี้ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
ปิดรับสมัครในวันที่ 27 กันยายน 2565 * * * * *เวลา 14.00 น.
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเบอร์ 02 642 4339 ต่อ 301

ประกาศรับสมัคร