กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 1,946 ครั้ง


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-27 ตุลาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
- จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
- จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา หรือ
- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า **อาจจะเปลี่ยนแปลง รอทางกรมแก้ไข**

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตาม ขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร