โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 2,718 ครั้ง


โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 กันยายน 2565

รายละเอีนด
ประกาศโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 641 บาท
เพื่อปฏิบัติงาน กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง/เพศชาย (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. อายุ 22 - 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

2. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 435 บาท
ปฏิบัติงานที่งานโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสกลนคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง/เพศชาย(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. อายุ 22 - 35 ปี บริบูรณ์
3. ได้รับปริญญาตรี สาขาทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทาง เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางเวชนิเทศน์ สาขานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา
4. ถ้ามีประสบการณ์การใช้อุปกรณ์ทางโสตทัศนศึกษาจะพิจารณาพิเศษ

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 19-27 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 - 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)

ประกาศรับสมัคร