สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 1,361 ครั้ง


สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ) สังกัด สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ตำแหน่ง เจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันสมัคร
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขารัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาการจ้าง ต่อสัญญาเป็นรายปี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2565 (หรือจนกว่ามีผู้สมัครครบกำหนด)

สมัครได้ที่ E-mail: skdg.nsc@gmail.com หรือ สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ (อาคารบี) ทิศตะวันตก (โซน W2) (ฝั่ง DSI) ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2142 0141 ถึง 2 หรือทางอีเมล skdg.nsc@gmail.com

ประกาศรับสมัคร