สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยา 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/08/2022 อ่าน: 2,626 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยา 2 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยา งานยาเคมี กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยา ( จัดจ้าง) 2 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน 16,000 บาท

คุณสมบัติเบื้องต้น
1. อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4. มีทักษะด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารคำขอทะเบียนตำรับยา
2. ประเมินเอกสารคำขอทะเบียนตำรับยา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หากสนใจโปรดส่ง Resume มาที่ คุณณัฏฐภรณ์ E-mail : a_rutti@fda.moph.go.th หรือ ห้อง 317 งานยาเคมี กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองยา

ประกาศรับสมัคร