เทศบาลตำบลแวงน่าง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/08/2022 อ่าน: 1,531 ครั้ง


เทศบาลตำบลแวงน่าง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลแวงน่าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถ สอบถามรายะเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแวงน่าง โทรศัพท์ 043-777348

ประกาศรับสมัคร