สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู ปวช. (ครูประจำกลุ่มระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

สร้างเมื่อ: 18/08/2022 อ่าน: 2,166 ครั้ง


สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู ปวช. (ครูประจำกลุ่มระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช. (ครูประจำกลุ่มระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่ง ครู ปวช. (ครูประจำกลุ่มระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานณ กศน.อำเภอเมืองยโสธร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
อัตราเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 045 586 070 และทางเว็บไซต์http://yaso.nfe.go.th/site/ ระหว่างวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร