สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ

สร้างเมื่อ: 17/08/2022 อ่าน: 1,692 ครั้ง


สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร
ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
(2) มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point
(3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูงมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงาน
ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร