วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/08/2022 อ่าน: 3,570 ครั้ง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

1) จ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี เอกปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

2) จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามงานจ้างไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3) จ้างเหมาบริการงานช่างและซ่อมแซม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามงานจ้างไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว ข้างต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ตรัง โทร 0 7521 1298 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ในเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ www.bcnt.ac.th

ประกาศรับสมัคร