ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

สร้างเมื่อ: 16/08/2022 อ่าน: 1,905 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เลขที่ 305 หมู่ที่ 6 บ้านปง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2565 ในวัน ราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 5315 4505

ประกาศรับสมัคร