สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 1,573 ครั้ง


สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28-30 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง

1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 1 อัตรา
(ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง)
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา
(ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาแกลง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง)
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามข้อ 3.2 ให้ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง ชั้น 2 เลขที่ 111/1 หมู่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0380-11791 ถึง 5 ต่อ 218 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยผู้สมัคร จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร