วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 1,114 ครั้ง


วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งาน

1. เจ้าหน้าที่งานปกครอง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2. นักการภารโรง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

3. พนักงานขับรถ 1 อัตรา  
 -จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
-มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

อัตราค่าจ้างและสวัสดิการ
1. เจ้าหน้าที่งานปกครอง 11,680 บาท
2. พนักงานขับรถ 8,690 บาท
3. นักการภารโรง 7,750 บาท
3. การได้รับการประกันตนกับประกันสังคม
4. มีเงินค่าทำงานล่วงเวลา หากปฏิบัติงานหลัง 16.30 น.

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย
2. มีวุฒิตรงตามที่ระบุ
3. มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
5. มีความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
7. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคสังคมรังเกียจ
8. มีความเสียสละและอุทิศตน ให้กับราชการได้อย่างเต็มที่ สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลา นอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมายได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่องานบุคลากร

ประกาศรับสมัคร