สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 1,442 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายวัน ๆละ 520 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดและรับใบสมัครพร้อมยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565 ในวันเวลาราชการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร