สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สารสนเทศ

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 816 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สารสนเทศ ลูกจ้างเหมา 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติ :
1. เพศชาย/ เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการข้อมูล (Data Science) วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ ความสามารถ ในการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล การใช้งานระบบสารสนเทศ การดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป และการจัดประชุมออนไลน์
4. มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power point เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้งานฐานข้อมูล MySQL Database และสามารถศึกษา เข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างงาน Dashboard
6. มีความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน คือ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคต้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
7. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้น มีปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดีเยี่ยม และมีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ระยะสั้นได้

ค่าตอบแทนอัตราจ้างเหมาะ
1. อัตราจ้างเหมา 15,000 บาทต่อเดือน ไม่มีสวัสดิการ
2. ทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองงาน 3 เดือน หากผ่านการประเมินจะพิจารณาต่อสัญญาจ้างทุก 6 เดือน ซึ่งมีการประเมินผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
3. ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ขั้นตอนการสมัคร :
ส่งไฟล์เอกสารแนะนำตัว (Resume) เพื่อให้คณะกรรมการได้อ่านและคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป
โดยส่งไฟล์เอกสารแนะนำตัวมาที่อีเมล kb@fda.moph.go.th ช่องทางเดียวเท่านั้น (ไม่ต้องเดินทางมาเอง) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 7390 และ 02 590 7395

ประกาศรับสมัคร