สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 1,420 ครั้ง


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
-มีทักษะการเขียนข่าว
-มีทักษะความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว (Video)
-สามารถออกแบบภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมAdobe Photoshop หรือ Adobe Illustratorและสามารถ ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom ได้ -สามารถตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro หรือโปรแกรมตัดต่อวิดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 -มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานสื่อประเภท วิดีโอ และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธ์
-สามารถดูแลเว็บไซต์ และนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นปัจจุบันได้
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น | Microsoft Office (Word Exel PowerPoint) เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2.3 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.5 ไม่เคยเป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการ กระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
2.7 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตอาสาในการปฏิบัติงาน 2.8 หากมีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลารับสมัคร และ สถานที่รับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 2 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7472-1375

ประกาศรับสมัคร