คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 2,601 ครั้ง


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดสำนักงานบริหารคณะ

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขที่อัตรา Vet-055
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา กราฟฟิก มัลติมิเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิตอล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป ด้านการจัดการสื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัล
3. มีทักษะและความรู้ วางกลยุทธ์ วางแผนงาน สื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัลต่าง ๆ เช่น Facebook, Line Official Account, Youtube, Twitter, Instagram, Tik Tok ฯลฯ
4. มีความรู้เรื่องงานตัดแต่งภาพ ตัดต่อภาพ และการตัดต่อวิดีโอ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, Movavi Video Editor nga Adobe Premiere Pro llaz OBS Studio
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
8. มีทักษะการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ตามสมควร โดยไม่มีเงื่อนไข

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มกราคม 2565 โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร