สำนักงานจัดหางานจัดหวัดสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 765 ครั้ง


สำนักงานจัดหางานจัดหวัดสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปริญญาตรี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาและมีความรู้ความสามารถในการ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 มกราคม 2565 ในเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (ชั้น2) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร