กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 2,639 ครั้ง


กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด
กองพลทหารราบที่ 6 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9 อัตรา

1. พลขับรถ 4 อัตรา
2. เสมียน 4 อัตรา
3. นายสิบชิ้นส่วนสายสรรพาวุธ 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครฯ
ผู้สมัครตำแหน่ง พลขับรถ และนายสิบชิ้นส่วนสายสรรพวุธ ต้องมีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5 มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (นับถึง ก.ย.65 และ งดรับสมัครบุคคลพลเรือน)
- ผู้สมัครตำแหน่ง เสมียน ต้องมีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุน หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ปี (นับถึง ก.ย.65 และ งดรับสมัครบุคคลพลเรือน)

กำหนดเปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565,
สอบคัดเลือกฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศรับสมัคร