ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 846 ครั้ง


ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
3. คุณสมบัตรและลักษณะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
(1) เพศชาย อายุ 18 - 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
(2) มีสัญชาติไทย
(3) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม.
(4) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ของ กรมรักษาดินแดน
 (5) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน
ซึ่งแสดงว่ามีร่างการสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่โดย - การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัด การได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช - การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดย
ไม่สวมแว่นตา/เลนส์หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/30 ในอีกข้างเมื่อสวม
แว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยต้องมองเห็นสีที่เหมาสม (ตาไม่บอดสี) (6) จะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดย
- ทดสอบการในพื้น 30 ครั้ง
- ทดสอบการลุกนั่ง (Sit Up) 40 ครั้ง
- ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง
- ทดสอบการวิ่งอย่างน้อย 2,400 เมตร
ทั้งนี้จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกำหนด ตามแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด โดยต้องกรอกข้อมูลให้ ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึง 28 มกราคม 2565 ภายในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันเสาร์และอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท ณ วันที่รับ สมัคร เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ประกาศรับสมัคร