อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 877 ครั้ง


อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์

 วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทางเพจเฟสบุ๊ก “อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน Chae Son National Park” และส่งใบสมัครพร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : chaeson_np13@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครจะไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร