วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 8,370 ครั้ง


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน จำนวนเงิน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (การบัญชี) การบริหารธุรกิจ การบัญชี) การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา การบัญชี) / เศรษฐศาสตร์/การเงินและการธนาคาร

2. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน จำนวนเงิน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) เศรษฐศาสตร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร