สำนักงานหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 1,764 ครั้ง


สำนักงานหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 18,000 บาท

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
3.1 วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.2 มีอายุระหว่าง 25 - 45 ปี
3.3 หากมีประสบการณ์ทำงาน หรืองานวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3.4 การใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่านและเขียนอยู่ในระดับพอใช้
3.5 มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงานและพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
 
ติดต่อและยื่นใบสมัครที่ สำนักงานหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ในระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือส่งเอกสารหลักฐานและใบสมัครทางไปรษณีย์โดยให้ส่งเอกสาร ถึงสำนักงานหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 หรือติดต่อขอทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิสิทธิ์ คำกรฤชา โทรศัพท์มือถือ 089-617-4669 หรือทางอีเมลล์ apisitk@ieipnp.go.th

ประกาศรับสมัคร