ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 1,901 ครั้ง


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18-25 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี การบริหารธุรกิจ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 (อาคารอังสนา ชั้น 1 ภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์) เลขที่ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 18-25 มกราคม 2565 ในวันทำการ (เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร