สำนักงานคลังเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 9,654 ครั้ง


สำนักงานคลังเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 9 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.) 2 อัตรา
(สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงและสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส)
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคลังเขต 9 ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7431 1567 ต่อ 303 - 305)

ประกาศรับสมัคร