เทศบาลตำบลตาลสุม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 2,943 ครั้ง


เทศบาลตำบลตาลสุม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-26 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลตาลสุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตาลสุม

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- ไม่จำกัดคุณวุฒิ
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ประเภท 1

2. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตาลสุม ระหว่างวันที่ 14 - 26 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-959671

ประกาศรับสมัคร