โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 1,156 ครั้ง


โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอิศรสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร