วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 3,157 ครั้ง


วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรอง แล้วในทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร