สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 25/11/2021 อ่าน: 1,038 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเป็นไปตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป (จำนวน 1 อัตรา) ดังนี้
(1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงินและการธนาคารและสาขาบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
(2) มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point
(3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3-5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2564 ในวัน เวลา ราชการ

ประกาศรับสมัคร