สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 25/11/2021 อ่าน: 1,265 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,200 บาท
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในระดับเดียวกัน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึงงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารอาชีวเวช ศาสตร์ ชั้น 7 สถาบันราชประชาสมาสัย เลขที่ 15 หมู่ 7 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0 2385 9135 ต่อ 1719 วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัคร” ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.) โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2464 เป็นสำคัญ และใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2464 จะไม่ได้รับการพิจารณา

ประกาศรับสมัคร