อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 25/11/2021 อ่าน: 2,651 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาชีวเคมี และชีวเคมีและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรม อาหาร / สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ / สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ / สาขาวิชาวัสดุ ศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลาสมาจะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ่าน และเขียน ได้ในระดับดี
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ยืดหยุ่น สามารถทำงานเป็นทีม และเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ได้รวดเร็ว
- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือปฏิบัติงานวันหยุดราชการได้
- มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตในการบริการ สามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ดี - - สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานได้เป็นอย่างดี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูล ใบสมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th/hr
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร