สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

สร้างเมื่อ: 24/11/2021 อ่าน: 579 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

ชื่อตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาชีพสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาใดวิชา หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5661 3010 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในวันและ เวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร