สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/10/2021 อ่าน: 1,680 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ครั้งที่ 2/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่จะได้รับในแต่ละเดือน 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีจิตสำนึกบริการ
(5) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(6) มีมนุษย์สัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
(7) มีความกระตือรือร้น
(8) มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(9) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ประกาศรับสมัคร