สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/10/2021 อ่าน: 2,842 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ค่าจ้าง 8,300 บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
3. มีประสบการณ์ด้านนี้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง)

2. ชื่อตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 อัตรา
ค่าจ้าง 15,960 บาท โรงพยาบาลแม่ลาว
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย

3. ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
ค่าจ้าง 7,590 บาท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาหมี หมู่ 6 ตำบลเวียงพางคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564 ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. ในวันราชการ

ประกาศรับสมัคร