โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/10/2021 อ่าน: 2,245 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. นักกายภาพบำบัด ค่าจ้างราย เดือน 12,600 บาท จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา กายภาพบำบัด
 
2. แพทย์แผนไทย ค่าจ้างรายเดือน 12,600 บาท จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผน ไทยประยุกต์

3. ทันตาภิบาล ค่าจ้างรายเดือน 9,300 บาท จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาสายสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

4. ผู้ช่วยทันตแพทย์ ค่าจ้างรายเดือน 5,670 ค่าครองชีพชั่วคราว 2530 บาท จำนวน 2 อัตรา
 - วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาลหรือจบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์หรือมีความรู้ในการเป็น ผู้ช่วยข้างเตียงงานทันตกรรม/วุฒิการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์

วันรับสมัครตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง 21 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ค่า สมัครคนละ 150 บาท ที่ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 043-563211 ต่อ 25921,25922

ประกาศรับสมัคร