โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/10/2021 อ่าน: 2,683 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีโรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1 ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 490 บาท ต่อวันทำการ
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย หรือ เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตร การศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดซอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ กรณีมีเหตุ
ฉุกเฉินได้

2 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 315 บาท
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย หรือ เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลายสายสามัญ
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
6. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ - ปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์
7. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ กรณีมีเหตุฉุกเฉินได้

3 ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล จำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 315 บาท
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย
4. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยผ่าน การรับรองจากแพทย์
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

4. ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 315 บาท
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย
4. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยผ่าน การรับรองจากแพทย์
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ตึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

5. ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนงาน) กลุ่มการพยาบาล จำนวน 9 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 315 บาท
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย
4. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

6. ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนงาน) จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 315 บาท
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย
4. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

7. ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนงาน) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 315 บาท
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย
4. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว - และโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 ในวันและ เวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร