สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สร้างเมื่อ: 12/10/2021 อ่าน: 1,398 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ทาง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดเลย ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ปฏิบัติดังนี้
1) รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2564 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ผู้ประสงค์จะ สมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2) รับสมัครทางบริษัทไปรษณีย์ไทย EMS ลงทะเบียนตอบรับ เท่านั้น โดยส่งใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัครตามหัวข้อ 3.2 ทางไปรษณีย์ไทย โดยวงเล็บมุมซองด้านบนขวา “เอกสารสมัครสอบพนักงาน ราชการ” ไปที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 255 หมู่ 6 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจะยึดวันสมัครตามตราประทับต้นทาง ไปรษณีย์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 098-097-6952, 085-742-1292
3) เมื่อส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์แล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปลงทะเบียน ทาง http://bit.ly/35a3hW0 ภายในวันเดียวกันที่ส่งเอกสารสมัคร โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
หมายเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จะไม่รับพิจารณาการส่งเอกสารสมัครสอบด้วยตนเอง หรือ ช่องทางอื่นที่นอกจากไปรษณีย์ไทย ตามข้อ 3.1 2)

ประกาศรับสมัคร