วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 21 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/09/2021 อ่าน: 3,876 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดา) ฝ่ายบริหาร

1. จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานทำความสะอาด จำนวน 5 อัตรา
- ไม่กำหนดวุฒิ
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000.- บาท

2. จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิการศึกษา ไม่กำหนดคุณวุฒิ
- อัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,000.- บาท หรือ อัตราค่าจ้าง เวรละ 300 บาท รับค่าจ้างตามเวรที่ ปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ราชการเพื่อให้เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติงานเป็นผลัด (เวร)
- งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย
*มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

3. งานอาจารย์แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
 - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล
- อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท
* มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี

4. จ้างดำเนินงาน อาจารย์พยาบาล จำนวน 10 อัตรา
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท

5. จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้
1.1 ปริญญาตรีคุรุศาสตรบัณฑิต
1.2 ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต
1.3 ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต
1.4 ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันนี้ ที่ การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. เป็นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
2. อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300.-บาท

6. จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานอาจารย์ภาษาอังกฤษ (บุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000.-บาท

7. รายละเอียดงานที่จ้างดำเนินงาน (ลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดา) ฝ่ายบริหาร จ้างดำเนินงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
- อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000.- บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี้สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6 - 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี และทางเว็บไซต์ http://www.bcnsurat.ac.th/

ประกาศรับสมัคร