โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/09/2021 อ่าน: 4,129 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1.นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุข หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2) มีความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4) มีสมรรถนะจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

2. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2) มีความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4) มีสมรรถนะจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

3. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
2) มีความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4) มีสมรรถนะจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

4.เภสัชกร 4 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 19,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
2) มีความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4) มีสมรรถนะจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ อาคาร ผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร