นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานฯ

สร้างเมื่อ: 13/09/2021 อ่าน: 2,382 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานอบรมและฝึกวิชาชีพ/ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือต่อจากประกาศนียบัตร วิขาการศึกษาในสาขาวิชาที่ใช้สอนในหลักสูตรการศึกษา หรือฝึกอบรมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่ใช้สอนในหลักสูตรการศึกษาหรือ ฝึกอบรมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือได้รับประกาศ นียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พม.) หรือมีประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครที่นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี เลขที่ 205 หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรับสมัคร