โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/04/2021 อ่าน: 1,901 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-20 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน
(1) คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการสอบคัดเลือก ต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาเอก
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
และสำหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการทำสัญญาจ้างแล้ว ต้องขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา และพัฒนาตนเองเพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการทำสัญญาจ้าง
(3) มีระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.5
(4) สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
(5) มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถตนเองอย่างสม่ำเสมอ

2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 7,500 บาท (จ้างเหมาบริการ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ
1. เพศชาย
2. อายุ 20 – 50 ปี
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าวิชาภาคบังคับ
4. สามารถว่ายน้ำได้ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบของสระว่ายน้ำ
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีใจรักงานบริการ
6. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

3 ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 7,000 บาท (จ้างเหมาบริการ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักการภารโรง
1. เพศชาย อายุ 20 - 50 ปี
2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถทำงานกลางแจ้ง หรือใช้แรงงานได้
4. มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไม้ งานช่าง งานปูน หรืองานเกี่ยวกับการดูแลซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์เบื้องต้น

ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารการสมัคร และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-20 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประกาศรับสมัคร