มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 07/04/2021 อ่าน: 5,615 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7-30 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 724 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 925 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร)

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558
1.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
1.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.4 มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 เมษายน 2564)
1.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
1.6 มีความรู้ความสามารถในการจัดทำ Web Site หรือ Upload ข้อมูลใน Web Site ได้
1.7 มีความรู้ความสามารถด้านระเบียบงานสารบรรณ งานธุรการงานพัสดุ งานการเงิน งานพิมพ์เอกสารงานบุคคล งานบันทึกข้อมูล งานด้านการจดบันทึกการประชุม และงานด้านการจัดประชุม/สัมมนา
1.8 มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
1.9 หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โปรดยื่นเอกสารประกอบ

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงาน ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 7-30 เมษายน 2564

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครงานสามารถสอบถามได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล โทร. 081-2604488 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร