โรงพยาบาลรัตนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สร้างเมื่อ: 06/04/2021 อ่าน: 842 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลรัตนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2564

รายละเอัยด
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่อง ขยายการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ด้วยโรงพยาบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เพศหญิง/เพศชาย จำนวน 1 อัตรา (งานพัสดุ)
อัตราค่าจ้างเหมาต่อเดือน 13,300.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารแผนไทยชั้น 2 โรงพยาบาลรัตนบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร