โรงพยาบาลตราด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 05/04/2021 อ่าน: 602 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลตราด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ข้างต้น

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
(1) ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
(2) ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(3) สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 3 โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร