โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/04/2021 อ่าน: 1,722 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ค่าจ้างรายเดือน 12,500 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้รับสมัครตำแหน่ง
- เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
- มีความรู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- ไม่เป็นโรคที่น่ารังเกียจต่อสังคมหรือต่อการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญามาก่อน
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท ( ผู้ซื้อ,ผู้ขายผู้เสพ )
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

2. พนักงานช่วยการพยาบาล ค่าจ้างรายเดือน 5,670 บาท รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,530 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานช่วยการพยาบาล
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องมีใบรับรอง การผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความรู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วย (6 เดือน)
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- ไม่เป็นโรคที่น่ารังเกียจต่อสังคมหรือต่อการปฏิบัติงาน
- ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท

วันรับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ค่าสมัครคนละ 150 บาท สถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 043-563211 ต่อ 25921,25922

ประกาศรับสมัคร