มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 27 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/02/2021 อ่าน: 2,951 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 บาท/เดือน
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง
6. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการออกแบบและจัดสวน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,910 บาท/เดือน
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
2. อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง
6. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดสวนและดูแลสวน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 16 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,900 บาท/เดือน อัตราที่ 1 (ปฏิบัติหน้าที่งานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. เป็นเพศชายและต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
5. มีใจรักในงานบริการ
6. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง

อัตราที่ 2 - 4 (ปฏิบัติหน้าที่งานภูมิทัศน์ จำนวน 3 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
2. อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง
6. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดสวนและดูแลสวน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ

อัตราที่ 5 - 16 (ปฏิบัติหน้าที่งานแม่บ้าน งานหอพักนิสิต งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร)
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
2. อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. เป็นเพศหญิง
5. มีใจรักในงานบริการ
6. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง

ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,910 บาท/เดือน
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
2. อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. เป็นเพศชายและต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง
6. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ

สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกองอาคาร สถานที่ ด้านหลังอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.) โดยแนบเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

ประกาศรับสมัคร