มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/02/2021 อ่าน: 3,659 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา

ระยะเวลาการจ้างงานและอัตราค่าจ้าง
1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะทำการจ้างงานเป็นระยะเวลา 10 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาจ้าง จนถึง เดือนธันวาคม 2564
2 กำหนดอัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2563) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ
(2) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน
(3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
(4) หากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและมีโน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

**สถานที่ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติทั่วไป ดูเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-353035

ประกาศรับสมัคร