โรงพยาบาลศิลาลาด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/02/2021 อ่าน: 1,214 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลศิลาลาด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลศิลาลาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
คุณสมบัติตำแหน่ง
1. เพศชาย
2) มีสัญชาติไทย
3.) อายุ 21-35 ปี
4) วุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
5) มีที่อยู่ในเขตอำเภอศิลาลาดและอำเภอใกล้เคียง
6) มีใจรักในงานบริการ ขยัน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
7) หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8) เป็นผู้ที่มีความเสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2. ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 600 บาท
คุณสมบัติตำแหน่ง
1.) เพศชาย/หญิง
2) มีสัญชาติไทย
3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
4) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาโภชนศาสร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย
5) เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุซตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
คุณสมบัติตำแหน่ง
1) เพศชาย/หญิง
2) มีสัญชาติไทย
3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
4) วุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
5) เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โรงพยาบาลศิลาลาด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะ ผู้ที่แต่งกายสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ) โดยผู้สมัครสอบจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร