วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 22/02/2021 อ่าน: 1,597 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานวัดและประเมินผล) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง : 11,500 บาท
ระยะเวลาการจ้าง : วันที่เริ่มจ้าง – 30 กันยายน 2564 และพิจารณาจ้างต่อตามผล การปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ
(2) ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หมายเหตุ : หากมีความรู้ทางสถิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน อำนวยการ อาคาร 6 ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร