ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/02/2021 อ่าน: 3,159 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2564

รายละเอียด (มีประกาศ 2 ฉบับ)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 390 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 5218 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท สังกัดศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558
1.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
1.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.4 มีวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564)
1.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
1.6 มีความรู้ความสามารถในการใช้และการดูแลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
1.7 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โปรดยื่นเอกสารประกอบ
1.8 เป็นผู้มีใจรักในการให้บริการทางการศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครงานสามารถสอบถามได้ที่
กองทรัพยากรบุคคล โทร. 081-2604488 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 397 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งเลขที่ 5219 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท สังกัดศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558
1.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
1.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.4 มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564)
1.5 มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษาและสามารถใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
1.6 หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ภาษา PHP รวมกับฐานข้อมูล MySql โปรดยื่นเอกสารประกอบ
1.7 มีประสบการณ์การเขียน JavaScript jQuery โปรดยื่นเอกสารประกอบ
1.8 มีประสบการณ์การเขียน PHP OOP MVC โปรดยื่นเอกสารประกอบ
1.9 มีความคิดสร้างสรรค์ด้านกราฟิกสามารถออกแบบเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ได้
1.10 สามารถใช้ Software สำหรับการออกแบบที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect
1.11 เป็นผู้มีใจรักในการให้บริการทางการศึกษา
1.12 หากมีประสบการณ์การทำงานตำแหน่ง Wed designer, Programmer, Develop, Software Engineer โปรดยื่นเอกสารประกอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครงานสามารถสอบถามได้ที่
กองทรัพยากรบุคคล โทร. 081-2604488 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร
ลิงค์สมัครตำแหน่งที่ 1
ลิงค์สมัครตำแหน่งที่ 2